vofKUIPERSHANDEL.nl

úw partner in handel, sloopwerk en transport

BEDRIJFSLOCATIE;

VOF Kuipers Handel en Transport
Schuttevaerstraat 5
68471 ZZ WOLVEGA      

POSTADRES;

Grindweg 67
8485 JE MUNNEKEBUREN

 

CONTACT/RELATIE;

Telefoonnr;                                            (0031) (0)6 15098644
Whatsapp;                                             (0031) (0)6 15098644
email; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.                                                                     <CONTACTFORMULIER>

Kamer v Koophandel nr;                    01049842
BTW-nr;                                                 809949817 B 01

Bankrelatie;                                          Rabobank
IBAN/SEPA nr;                                      NL66RABO 0371910544                      BIC; RABONL2U     

Even voorstellen;

 'vof KUIPERS Handel en Transport'  is een familiebedrijf, in het verleden opgestart door Wouter Kuipers en inmiddels overgedragen aan Dirk -de zoon van Wouter- en diens echtgenote Miranda.

In de beginjaren was het vader Wouter -als chauffeur- die vooral actief was in het Transportwezen. Hij timmerde zodanig aan de weg dat zoon Dirk in het bedrijf ging meewerken. Uiteindelijk werd in 1999 de VOF opgezet en werden de bedrijfsactiviteiten -naast het transport- uitgebreid met o.a. 'sloopwerkzaamheden'. Het machinepark werd hiertoe uitgebreid en zo dienden ook andere -nieuwe- werkzaamheden zich aan. Al sedert 1988 is het bedrijf actief in de regio. Inmiddels is ook de echtgenote van Dirk -Miranda Kuipers- als vennoot toegetreden tot het bedrijf.

Omstreeks 2010 mocht worden geconstateerd dat de werkzaamheden zich zodanig voorspoedig ontwikkelden dat er een extra vrachtauto gekocht kon worden. Daarnaast werd een bedrijfsterrein in Wolvega opgestart en intussen wordt een veelzijdig bedrijf succesvol gerund. Naast het transport en sloopwerk zijn grondverzet en de handel in bestratingsmaterialen de primaire diensten van 'vof KUIPERS Handel en Transport'. Miranda Kuipers is als office-manager de spin in het web en onmisbaar voor een goed geöliede bedrijfsvoering.

COMPLEET CONCEPT

Tegenwoordig kunt u bij 'vof KUIPERS Handel en Transport' dus niet alleen terecht voor transport, grondverzet en sloop maar ook voor de (aan- en verkoop of aan- en afvoer van) puin, grond, zand en menggranulaat.  

Zo zijn we in de voorbije jaren uitgegroeid van een Transportbedrijf naar een multitaskende partner. Je kan niet overal zelf deskundig specialist in zijn en daarom hebben we aansluiting gevonden bij partner KlinkerCentrale. Over en weer vullen we elkaar aan en verbeteren en versterken we elkaar. 'Win-win' voor beide partijen maar ook voor onze klanten. Binnen die samenwerking heeft u in ons ook voor gebruikte of nieuwe bestratingsmaterialen uw regionale partner gevonden. Voor zowel nieuwe als gebruikte betontegels, betonbanden, stelcon-/industrieplaten en betonklinkers of gebakken klinkers kunt u binnen onze samenwerking terecht bij specialist KlinkerCentrale ).

Tenslotte kunt u via de website KlinkerDirect -onderdeel KlinkerCentrale - voordelig zélf nieuwe betonklinkers, tegels, ophoogzand en betonbanden bestellen. Liever niet zélf online afwikkelen, geen probleem; neem contact op met KlinkerCentrale .

Ons privacy statement

v.o.f. Kuipers Handel en Transport gevestigd aan de;
Grindweg 67 8485 JE MUNNEKEBUREN, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.vofkuipershandel.nl
Postadres; Grindweg 67 8485 JE MUNNEKEBUREN
Bedrijfsterrein/depot; Schuttevaart 56 8471 ZZ WOLVEGA
Mobiel; +31 15098644

Miranda Kuipers is de Functionaris Gegevensbescherming van v.o.f. Kuipers Handel en Transport. Zij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Persoonsgegevens die wij verwerken
v.o.f. Kuipers Handel en Transport verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam eo Bedrijfsnaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Locatiegegevens
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
v.o.f. Kuipers Handel en Transport verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- v.o.f. Kuipers Handel en Transport verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
v.o.f. Kuipers Handel en Transport neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van v.o.f. Kuipers Handel en Transport) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
v.o.f. Kuipers Handel en Transport
bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens    
> Bewaartermijn >           7 jaar

Personalia                                        
> Bewaartermijn >           7 jaar
Adres                                                
> Bewaartermijn >           7 jaar      
Telefoonnummer                          
> Bewaartermijn >           7 jaar
E-mailadres                                    
> Bewaartermijn >           7 jaar
Locatiegegevens                            
> Bewaartermijn >          7 jaar
Bankrekeningnummer                  
> Bewaartermijn >          7 jaar

Reden                                              
> Dit is de wettelijke termijn.

Delen van persoonsgegevens met derden
v.o.f. Kuipers Handel en Transport
verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. v.o.f. Kuipers Handel en Transport blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
v.o.f. Kuipers Handel en Transport
gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door v.o.f. Kuipers Handel en Transport en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

v.o.f. Kuipers Handel en Transport wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligenv.o.f.
Kuipers Handel en Transport
neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.