Tegenwoordig moet je als bedrijf niet alleen 'goed' zijn in hetgeen je doet maar vooral ook flexibel en veelzijdig om je investering verantwoord rendabel te maken.

Om die reden hebben wij een scala aan bezigheden die wel allemaal tot ons werkterrein rekenen. De gemeenschappelijke factor in dat alles is dat het toch allemaal in meer of minderen mate aan het 'Transport' is gelieerd en dat onze machines en ervaring er uitermate geschikt op aansluiten.

Op die wijze delen wij onze taken op in een aantal hoofdcategorieén, te weten 'transport', 'sloopwerkzaamheden', 'grondverzet' en 'bestratingsmaterialen'. We presenteren ons graag op al deze onderdelen. Wellicht ten overvloede kunnen we melden dat we beschikken over een geijkte weegbrug

Wij plaatsen cookies op uw apparaat voor functionele en analytische doeleinden. We leggen hierbij geen persoonlijke gegevens vast.
Ok